História spoločnosti BAND SERVIS sa začala písať v 90.rokoch minulého storočia.Hlboké politické a socialne zmeny v bývalom Československu naštartovali reštrukturalizáciu kľúčových odvetiev priemyslu a služieb-tým umožnili vznik nových firiem.

Spoločnosť BAND SERVIS sa ihneď po svojom založení v roku 1991 zamerila na vykonávanie opráv elektrického ručného náradia.Vďaka profesionálnemu prístupu a zručnosti všetkých zamestnancov firmy sa hneď po svojom vzniku stala významným servisným partnerom najvätšieho domáceho výrobcu elektrického ručného náradia,firmy Narex Česká Lípa.Zkúsenosti získané touto spoluprácou ,boli v najvätšej miere zhodnotené v roku 1992,keď bola spoločnosť BAND SERVIS po náročnom výberovom konaní vybraná za servisného partnera najvätšieho výrobcu elektrického náradia na svete-firmy Black&Decker ,pre Československo.Počet značiek náradia,pre ktoré zaisťuje firma autorizovaný servis ,sa rozrastá a pribúdajú ďalšie značky Black&Decker,Elu a DeWalt.Tento rok sa tak zaradil k významným medzníkom v dejinách spoločnosti.Nasledoval jej postupný rast a s ním spojené rozširovanie činnosti do ďalších regiónov v duchu základnej myšlienky a motta spoločnosti : neustále sa rozširujúcou ponukou služieb a jejich zdokonalovaním uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov.Postupne tak k novo postavenej centrále v Zlíne pribúdali pobočky v Prahe, Brne, Ostrave a v Hradci Králové.Na Slovensku potom v Trnave ,Žiline a v Košiciach.Ďalším krokom k  rozšíreniu služieb spoločnosti bolo zavedenie premysleného systému zberných stredísk opráv u všetkých významných predajcov,prostredníctvom ktorých môže zákazník odovzdať svoje nefunkčné náradie do opravy.Spoluprácou zberňa-GLS,UPS je potom toto náradie dopravované do centrálnych servisných dielní a po oprave rozvezené priamo zákazníkovi ,alebo späť na zberné stredisko.

Úsilie o neustále zdokonalovanie poskytovaných služieb bolo v roku 2004 a 2008 ocenené udelením prestížneho vyznamenania -Najlepší  servisný partner koncernu Black&Decker v strednej Európe.

Vstup Českej republiky do EU zastihol spoločnosť pripravenú k expanzii na novo otvorené trhy a tak mohla byť v roku 2005 otvorená zatiaľ posledná a najmodernejšia pobočka spoločnosti vo Viedni.Tu sa náš výlet do histórie spoločnosti BAND SERVIS  končí.Nekončí však naše úsilie,s ktorým budeme neustále hľadať nové možnosti, ako čo najviac výsť v ústrety Vám,naším zákazníkom.

Chcete udeliť súhlas s využívaním sledovacích cookies?
Viac informácií

Prijať Odmietnuť