Partnerstvo s najvätším svetovým a domácim výrobcom elektrického náradia v oblasti servisu ,nás zaväzuje k dodržiavaniu najprísnejších firemných štandartov.Príjem náradia do opravy a jeho následný výdaj na firemných pobočkách ,je vykonávaný odborným pracovníkom,ktorý poskytne zákazníkovi všetky dostupné informácie o požadovanej oprave,stanoví predbežne jej cenu a v neposlednej rade môže odporučiť zpôsob, ako prípadným poruchám predchádzať.Samozrejmosťou je možnosť zoznámenia sa z najčerstvejšími novinkami firmou zastupovaných výrobcov náradia a k zakúpeniu ako drobných náhradných dielov,tak aj nových výrobkov. V priebehu opravy a po jej dokončení, sú všetky prístroje podrobované prísnej a náročnej 4-stupňovej kontrole:

1.LOGISTIK- vstupná vizuálna kontrola náhradných dielov pri príjme na sklad

2.MECHANIK- priebežná kontrola všetkých funkčných vlastností a základných el.   parametrov prístroja.

3.TESTER- výstupná kontrola elektrických a bezpečnostných parametrov prístroja podľa platnej STN,zavedenie výsledkov do PC.

4.ZÁKAZNÍK- vizualna kontrola prístroja ,možnosť odskúšania prístroja v Test centre.

Dokonalé technické zázemie ,najnovšie diagnostické prístroje a pravidelne školený personál ,sú zárukou profesionálne odvedenej práce.Všetky opravy sú vykonávané podľa noriem predpísaných výrobcom a za použitia originálnych náhradných dielov.Za vykonanú opravu ručí servis po dobu šiestich mesiacov.Na požiadanie je možné vykonať opravu do 48 h,v centrále do 24h.V spolupráci so zbernou službou a prepravnou službou, sú vadné prístroje 2x denne dopravované do centrálnych dielní a po oprave podobným spôsobom dopravené priamo zákazníkovi ,alebo naspäť na zberné stredisko.Pri neekonomickej oprave ,keď cena presiahne 50% nákupnej ceny opravovaného prístroja,je zákazníkovi ponúknutá možnosť zakúpenia nového prístroja so zľavou.Prístroje na opravu je možné samozrejme posielať aj poštou a to do centrály v Trnave.Tu je možné aj objednať drobné náhradné diely,ktoré sú odtiaľto posielané dobierkou.Na hobby elektrické náradie Black&Decker poskytuje výrobca záruku 24 mesiacov od dátumu predaja zákazníkovi.Na profesionálne náradie značky DeWalt je poskytovaná záruka 24 mesiacov od dátumu predaja,pri fzyickéj osobe-spotrebiteľovi,pre jeho súkromnú priamu spotrebu(podľa Občianskeho zákonníka) ,alebo 12 mesiacov od datumu predaja,pri predaji tovaru právnickej osobe-podnikateľovi,ktorý ho používa v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.K doloženiu nároku na záruku slúži originál záručného listu a doklad o kúpe.Záručný list je platný len pokiaľ je na ňom vyznačený dátum predaja,katalogové číslo prístroja s číslom série a s razítkom predajcu.

Záruka nemôže byť uznaná v nasledujúcich prípadoch :

príčinou škody je chybné zaobchádzanie alebo použitie (viz pokyny na obsluhu)

poškodenie vonkajšími vlyvmi

následné škody spôsobené chybnou montážou rezných a vrtacích nástrojov, alebo používaním nástrojov neschválených výrobcom.

preťažením prístroja/motoru

použitie prístroja s odmontovaným ochranným zariadením

akékoľvek technické zmeny alebo opravy prístroja neautorizovanou odbornou dielňou

Chcete udeliť súhlas s využívaním sledovacích cookies?
Viac informácií

Prijať Odmietnuť